Wanderiga

Privātuma noteikumi

Šie noteikumi nosaka, kā SIA Goal Events Group, reģistrācijas Nr. 40203057502, (turpmāk– “mēs”,“mums”) apstrādā mobilās lietotnes “Roadgames” (turpmāk– “Lietotne”) un mājaslapas www.wanderiga.lv (turpmāk– “Mājaslapa”) lietotāju personas datus, spēlējot Lietotnē pieejamo piedzīvojumu orientēšanās spēli (turpmāk– “Spēle”) vai citādāk izmantojot Mājaslapu un sazinoties ar mums. Tu vari ar mums sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected].

Šie noteikumi ir lasāmi kopā ar jebkādiem citiem konkrēto Spēļu privātuma noteikumiem vai privātuma atrunām, kuras varam tev sniegt.

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

1.1. Reģistrējoties Spēlei un veicot apmaksu par dalību Spēlē, mēs apstrādāsim šādu informāciju, kas var saturēt tavus personas datus:
1.1.1. vārds, uzvārds,
1.1.2. e-pasta adrese,
1.1.3. telefona numurs,
1.1.4. komandas fotogrāfija, ja piedalies komandas Spēlē un esi pievienojis fotogrāfiju,
1.1.5. maksājumu dati, kad veic apmaksu par dalību Spēlē,
1.1.6. cita informācija, ko esi ievietojis vai norādījis reģistrējoties.
1.2. Atkarībāno Spēles, kurā piedalies, tās laikā varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt tavus personas datus:
1.2.1. informāciju, ko augšupielādēsi Lietotnē Spēles laikā (piemēram, foto un video saistībā ar Spēles uzdevumiem),
1.2.2. informāciju, ar ko dalies tu (piemēram, čatā), un ar ko dalās citi lietotāji (piemēram, ja tavs komandas biedrs augšupielādējis foto vai video Lietotnē vai cits lietotājs Spēles čatā ir ievietojis informāciju par tevi),
1.2.3. kādus lietotājus tu apstiprini savā komandā vai kuru lietotāju komandās tu tiec aicināts un apstiprināts, ja piedalies komandas Spēlē,
1.2.4. datus par spēles laikā veikto maršrutu, pārvietošanās un braukšanas ātrumu, stāvēšanu,
1.2.5. spēles laikā veikto uzdevumu informāciju,
1.2.6. datus par izpildītajiem un neizpildītajiem uzdevumiem, informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, kad izmanto Lietotni vai Spēli (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).
1.4. Kad tu apmeklē Mājaslapu vai Lietotni, mēs varam apstrādāt noteiktu informāciju, kas var saturēt tavus personas datus, piemēram, datus par tavu ierīci un interneta pārlūku, kā arī citu informāciju, kas tiek vākta no sīkdatnēm un tamlīdzīgām tehnoloģijām, ko izmantojam. Uzzini vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes mūsu Sīkdatņu politikā.
1.5. Mēs apstrādāsim tavu vārdu un kontaktinformāciju, ja būsi to mums sniedzis, lai sazinātos saistībā ar Spēli, Mājaslapu vai citiem jautājumiem.
1.6. Informējam, ka Spēles norise tiek fotografēta un filmēta un iegūtie materiāli var tikt izmantoti mūsu mārketinga un reklāmas vajadzībām, piemēram, publicēti sociālajos tīklos.

2. Kādiem nolūkiem apstrādājam informāciju

2.1. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai sniegtu Lietotnes pakalpojumus, nodrošinātu dalību Spēlē, kā arī risinātu jebkādas ar to saistītas problēmas, kas tev var rasties.
2.2. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai:
2.2.1. nodrošinātu tev iespēju spēlēt Spēli un saņemt ar to saistītos pakalpojumus (piemēram, ievietot bildes, sazināties ar citiem lietotājiem, saņemt punktus par paveiktajiem uzdevumiem un laimēt balvas);
2.2.2. sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē un informētu tevi par izmaiņām attiecībā uz Spēli un/vai Lietotni;
2.2.3. uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus un veiktu dažādas Spēles mārketinga aktivitātes.

3. Datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Tavi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Tavu personas datu apstrādes juridiskais pamats var atšķirties atkarībā no specifiska datu veida un tā apstrādes nolūkiem. Ievēro, ka mēs, iespējams, apstrādāsim vienus un tos pašus personas datus vairākiem nolūkiem vienlaicīgi un tādējādi tiem tiks piemērots vairāk nekā viens juridiskais pamats.
3.1.1. Piekrišana. Kad reģistrējies Spēlei un veic apmaksu par to, kā arī, kad sazinies ar mums izmantojot kādu kontaktformu, mēs personas datus apstrādājam uz tavas piekrišanas pamata. Tev ir iespēja jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums.
3.1.2. Līgums. Kad reģistrējies kādai Spēlei un piekrīti Spēles noteikumiem, tavu datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumattiecības starp tevi un mums.
3.1.3. Juridiskie pienākumi. Atsevišķos gadījumos mēs apstrādājam tavus personas datus juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai savu tiesisko interešu aizstāvībai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.
3.1.4. Leģitīmās intereses. Tavu personas datu apstrāde nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj tavas tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt tavus datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu pakalpojumus. Mūsu leģitīmās intereses ietver drošības un tehnisko jautājumu risināšanu Spēles un Lietotnes izmantošanas ietvaros, Spēles reklamēšanu, lai padarītu mūsu pakalpojumu brīvi pieejamu lietotājiem, krāpšanas, ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, drošības un tehniskos jautājumus pakalpojuma ietvaros, pienākumu izpildi pret mūsu partneriem un juridisku prasību īstenošanu.

4. Kā citi var redzēt tavu informāciju

4.1. Foto un video, ko tu un tavas komandas biedri augšupielādēs Lietotnē, veicot Spēles uzdevumus, būs redzami un pieejami visiem tavas komandas biedriem.
4.2. Katras komandas ievietotais saturs (foto un video) būs redzams pārējiem komandas biedriem arī tad, ja pieprasīsi dzēst savu profilu.

5. Kam personas datus varam nodot

5.1. Lai varētu nodrošināt Spēli, mēs sadarbojamies ar trešajām personām (apstrādātājiem), ar kurām mēs varam kopīgot personas datus Spēles nodrošināšanai, uzturēšanai un atbalstam. Tavi personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas mums var nodrošināt datu saglabāšanu serveros, saziņas un satura piegādes tīklus, datu un kiber drošības pakalpojumus, maksājumu apstrādes pakalpojumus, e-pastu un citu ziņojumu izplatīšanas un pārraudzības pakalpojumus, IT, juridiskos un finanšu pakalpojumus, un citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama (kopā saukti “Trešās personas pakalpojumu sniedzēji”).
5.2. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji var saņemt tikai minimālu nepieciešamo personas datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, palīdzot nodrošināt un uzlabot mūsu pakalpojumus, un var to izmantot tikai šādiem nolūkiem. Mēs kopīgosim personas datus tikai ar tādiem Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās saistības.
5.3. Tavi personas dati var tikt nosūtīti Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šādā gadījumā mēs nosūtīsim personas datus tikai tādiem saņēmējiem, kas nodrošina atbilstību datu apstrādes un aizsardzības prasībām, spēj nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni, ir snieguši atbilstošas garantijas, kā arī noslēgsim atbilstošas datu apstrādes vienošanās.
5.4. Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot tavu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti, vai, saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, informāciju pieprasa valsts iestādes.

6. Datu apstrādes ilgums un datu glabāšana

6.1. Mēs apstrādāsim minētos personas datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās mēs izdzēsīsim vai anonimizēsim tavus datus. Mēs varam turpināt apstrādāt noteiktus tavus datus tikai, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti, piemēram, attiecībā uz veiktajiem maksājumiem.

7. Tavas tiesības

7.1. Tev ir tiesības pieprasīt piekļuvi taviem personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot tavu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Pirms sniedzam tev informāciju, mums var būt pienākums pārliecināties par tavu identitāti, tādēļ varam lūgt tev iesniegt papildu informāciju.
7.2. Ja uzskati, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši tavus personas datus, tev ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai tavai attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
7.3. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums dalībai Spēlē.

8. Izmaiņas

Mums ir tiesības laiku pa laikam ieviest grozījumus šajos privātuma noteikumos. Šo privātuma noteikumu grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti šajā lapā.

9. Kontaktinformācija

Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz [email protected].